ข้อมูลจำนวนประชากรรายหมู่บ้าน แยกชายหญิง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
01 เธšเน‰เธฒเธ™เน€เธžเธ 560 586 1146
02 เน€เธžเธ™เธตเธขเธ” 275 288 563
03 เน€เธžเธ™เธตเธขเธ” 476 529 1005
04 เธ™เธเน€เธ‚เธฒเน€เธ 339 326 665
05 เธ™เธเน€เธ‚เธฒเน€เธ 273 312 585
06 เธซเธ™เธญเธ‡เธ›เธฅเน 122 150 272
07 เธšเน‰เธฒเธ™เน€เธžเธ 232 238 470
08 เธšเน‰เธฒเธ™เน€เธžเธ 217 246 463
09 เธ™เธเน€เธ‚เธฒเน€เธ 212 215 427
10 เธซเธ™เธญเธ‡เธชเธฐเน 216 227 443
รวม 2922 3117 6039
ที่มา : ฐานข้อมูลโปรแกรม Hosxp_pcu