ข้อมูลประชากรตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ปิรามิดประชากรจำนวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงจำแนกตามช่วงอายุ
  ชาย   หญิง
[No canvas support]
ปิรามิดประชากร: ประชากรเฉพาะที่อาศัยอยู่จริงจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ (หน่วยเป็นร้อยละ) ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมีทั้งหมด 6038 คน
กลุ่มอายุ ประชากร(คน) รวม
ชาย หญิง
100ปีขึ้นไป213
95-99 ปี549
90-94 ปี71219
85-89 ปี93140
80-84 ปี504898
75-79 ปี7783160
70-74 ปี94115209
65-69 ปี81116197
60-64 ปี162163325
55-59 ปี192191383
50-54 ปี231270501
45-49 ปี288322610
40-44 ปี252281533
35-39 ปี195209404
30-34 ปี175141316
25-29 ปี143143286
20-24 ปี162209371
15-19 ปี248231479
10-14 ปี212216428
5-9 ปี201168369
0-4 ปี136162298
รวม292231166038