ระบบรายงาน 504 รพ.สต.เพนียด

ถึง

จำนวนผู้ป่วยแยกตามกลุ่มโรคตามรายงาน 504 ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่


Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wwwhos\01475\data\data_504.php on line 49
กลุ่มโรคที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวน